Surprise Me!

玄來係呢度 第二十四集 灣仔洪聖廟/姻緣石/大自然素食 第一節

2010-11-26 5 0 2,099 YouTube

今集我們到灣仔尋找歷史痕跡,以及嘗試新派齋菜。 主持:黎雪瑩、黃和興