Surprise Me!

【全國電子我們的那首歌】我今仔日無想欲飛:謝銘祐 青衣

2016-12-16 3 Dailymotion

作詞:謝銘祐
作曲:謝銘祐

城市的天頂,滿滿一堆人,
酸痛的翅仔,越來越重
佗位的月娘光映映,掛佇遐咧等我,
熱人的冷氣愈來愈寒,
啥人來將我彼對寒翼仔,
換一雙新跤,
實實在在會慢慢仔行。
我今仔日無想欲飛,
我揣無人講一寡話,
敢有一塊心會當安穩的土地。
我今仔日無想欲飛,
少年的夢猶賰偌濟?
我越頭過有一蕊叫青春的花,
這世人猶毋捌開過。