Surprise Me!
Search Results For:

洪拳入門:伏虎拳

Taming the Tiger (伏虎拳) Take 1

First take for corrections.

2014-07-21 4:2 407 YouTube

黃飛鴻健身學院 - 瑋師兄 示範洪拳入門套路 -1

黃飛鴻健身學院- 瑋師兄示範洪拳入門套路-1.

2010-09-20 2:51 3,051 YouTube

洪拳葉館

2013-05-29 7:2 183 YouTube

Sportsoho【Cover Story 洪拳 – 中西融匯傳承(上)】

十幾歲開始習武,大學加入劍擊隊,曾經形容自己差唔多成個生命都放喺師門有關嘅事上,仲話大學嗰陣放喺功夫同劍擊嘅時間仲多過讀書(但

2017-02-08 7:28 2,919 YouTube

洪拳 - 虎鶴雙形拳 Hung Gar - Fu Hok Seung Ying Kuen

洪拳 - 虎鶴雙形拳 Hung Gar - Fu Hok Seung Ying Kuen...

2015-06-15 03:28 21 Dailymotion

Hung Gar Tiger and Crane Form (洪拳- 虎鶴雙形拳) By Leo Au Yeung

Hot Gifts http://goo.gl/OIw4cM2015 Holiday Gift http://goo.gl/84Gd2SPopular Funny Shirts http://goo.gl/z5ijXRBest-Sellers Gifts http://goo.gl/QEQRpEPro Gifts 20...

2015-09-11 03:39 24 Dailymotion

基礎長拳(カンフー体操1.2、入門長拳)

基礎長拳(カンフー体操1.2、入門長拳)...

2015-07-16 01:38 461 Dailymotion

泰拳基礎入門 3(腿技訓練)(FOR 深圳泰拳金雷會)

泰拳基礎入門 3(腿技訓練)(FOR 深圳泰拳金雷會)...

2015-05-04 07:40 6 Dailymotion

泰拳基礎入門 2(基本技術)(FOR 深圳泰拳金雷會)

泰拳基礎入門 2(基本技術)(FOR 深圳泰拳金雷會)...

2015-07-04 05:02 1 Dailymotion