Surprise Me!
Search Results For:

洪拳入門:伏虎拳

洪拳 陳家華 千字拳

2016-05-08 0:47 957 YouTube

Sportsoho【Cover Story 洪拳 – 中西融匯傳承(上)】

十幾歲開始習武,大學加入劍擊隊,曾經形容自己差唔多成個生命都放喺師門有關嘅事上,仲話大學嗰陣放喺功夫同劍擊嘅時間仲多過讀書(但

2017-02-08 7:28 3,418 YouTube

洪拳 ~ 周永德 - 九子連環拳 - 鄧鏡全 @2014-Sep-14 (05)

洪拳周永德國術總會參加~ 陳氏太極拳- 曾卓兒師傅-功夫閣表演@ 2014-Sep-14 九子連環拳- 鄧鏡全/ Hung Kuen ~ Chow Wing Tak - Gau Ji Lin Waan Kuen - Performed...

2014-09-19 1:31 1,513 YouTube

洪拳養生功

洪拳養生功乃至柔至剛,運用喜、怒、哀、樂四種聲音帶动体內心、肝、脾、肺、腎、胆、胃、大小腸嘅跳动值以使人外強內壯之功效。况且這

2017-04-19 3:59 929 YouTube

黃飛鴻健身學院 - 瑋師兄 示範洪拳入門套路 -1

黃飛鴻健身學院- 瑋師兄示範洪拳入門套路-1.

2010-09-20 2:51 3,196 YouTube

Hung Gar Tiger and Crane Form (洪拳- 虎鶴雙形拳) By Leo Au Yeung

Hot Gifts http://goo.gl/OIw4cM2015 Holiday Gift http://goo.gl/84Gd2SPopular Funny Shirts http://goo.gl/z5ijXRBest-Sellers Gifts http://goo.gl/QEQRpEPro Gifts 20...

2015-09-11 03:39 24 Dailymotion

洪拳 - 虎鶴雙形拳 Hung Gar - Fu Hok Seung Ying Kuen

洪拳 - 虎鶴雙形拳 Hung Gar - Fu Hok Seung Ying Kuen...

2015-06-15 03:28 21 Dailymotion

基礎長拳(カンフー体操1.2、入門長拳)

基礎長拳(カンフー体操1.2、入門長拳)...

2015-07-16 01:38 463 Dailymotion

泰拳基礎入門 3(腿技訓練)(FOR 深圳泰拳金雷會)

泰拳基礎入門 3(腿技訓練)(FOR 深圳泰拳金雷會)...

2015-05-04 07:40 6 Dailymotion

泰拳基礎入門 2(基本技術)(FOR 深圳泰拳金雷會)

泰拳基礎入門 2(基本技術)(FOR 深圳泰拳金雷會)...

2015-07-04 05:02 1 Dailymotion