Surprise Me!
Search Results For:

Rthk �¤ 2

RTHK 一念之間2 不回家 - (轉載)

郭慧https://www.facebook.com/CrystalBlackFans 「養不教,父之過。」父母管教子女天經地義,但如何掌握方法及鬆緊程度,是現今大多數父母需要學習的

2013-07-01 22:18 171,920 YouTube

RTHK-香港故事-第21輯-人.情.味@廚房-2-看不見的廚房-2012-12-16

看不見的廚房滾油、利刀、烈火......,廚房對失明人士來說,可謂危機四伏。然而,看不見東西是否就代表不能入廚?原來,憑着耳朵、鼻子、

2012-12-16 22:39 244,055 YouTube

RTHK Radio 4: A Philadelphia – Hong Kong Encounter (Part 2) 香港電台第四台:費城─香港‧音樂邂逅(第二部份)

Members of The Philadelphia Orchestra: Ricardo Morales (cl) Ying Fu (v) Burchard Tang (va) Lio Kuok-man (p) RTHK Quartet: Le Hoai-nam (v) Winty Wan, (v) ...

2016-09-09 52:1 1,526 YouTube

RTHK: Phóng sự về đời sống trong các trại tị nạn thuyền nhân Việt Nam ở Hong Kong ngày 15/05/1983 ( phần 2 )

https://www.facebook.com/xitrum8 RTHK: Phóng sự về đời sống trong các trại tị nạn thuyền nhân Việt Nam ở Hong Kong ngày 15/05/1983 ( p...

2017-05-14 21:34 6 Dailymotion

[RTHK 零距離科學 2] 2016-07-29 入侵記憶

[RTHK 零距離科學 2] 2016-07-29 入侵記憶...

2016-07-30 52:07 432 Dailymotion

[RTHK 零距離科學 2] 2016-07-08 受影響的基因

[RTHK 零距離科學 2] 2016-07-08 受影響的基因...

2016-07-10 51:07 488 Dailymotion

2014-06-06 RTHK 頭條新聞 港台頻道播放版本Part 2/2

2014-06-06 RTHK 頭條新聞 港台頻道播放版本Part 2/2...

2015-08-20 10:20 3 Dailymotion

味之天下II - 《米藏大世界》 PART 1 of 2 - 2012-1- 6 - Food and Culture II by RTHK

味之天下II - 《米藏大世界》 PART 1 of 2 - 2012-1- 6 - Food and Culture II by RTHK...

2015-09-11 10:52 3 Dailymotion